Grote behoefte aan juridische samenwerking tussen Suriname en Nederland

Wij spraken met mr. Humphrey Schurman die al meer dan 30 jaar een advo­caten­kantoor in Suriname heeft. Hij heeft geconstateerd dat er steeds meer behoefte is bij Nederlanders en Nederlanders van Surinaamse afkomst in Nederland, juridische bijstand en vaak ook aan bemiddeling c.q. advies als het gaat om rechten en belangen in Suriname. Dat kan gaan over boedelkwesties, maar ook over vennoot­schaps­rechte­lijke en commerciële zaken alsmede over incassoprocedures en familierechtelijke zaken.

Ook de Nederlandse overheid, zeker op gemeenteniveau, heeft in toenemende mate te maken met cliënten die in Nederland wonen en in Nederland én Suriname be­lang­en hebben.

Op maandag 29 mei j.l. vond een informatiebijeenkomst plaats verzorgd door Schurman Advocaten in samenwerking met een Nederlands Advocatenkantoor 360|Advocaten, gevestigd in Den Haag.

Na een inleiding door mr. Liesbeth van Osch (360|Advocaten) en mr. Humphrey Schurman en mr. Elleson Fraenk (Schurman Advocaten) was er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling van informatie. Het meest werd gevraagd naar de (on)gelijkheid van wetgeving tussen beide landen en naar bepaalde juridische procedures die in Nederland anders zijn dan in Suriname.

Aan de hand van een aantal casussen werden de wetgeving en de juridische procedures van beide landen besproken, met als conclusie dat het goed is dat Nederlandse collega-advocaten, notarissen, rechters en andere betrokkenen inzicht krijgen in de Surinaamse rechtspraak, vooral wanneer het grensoverschrijdende belangen betreft.

De deelnemers aan de bijeenkomst waren vol lof over het initiatief en gaven aan dat zulke bijeenkomsten voor herhaling vatbaar zijn. Dit is aanleiding om na te gaan of het mogelijk is om in het voorjaar van 2018 opnieuw een bijeenkomst te organiseren maar dan uitgebreider zodat meer juridische vraagstukken aan de orde zullen komen.