Schurman Advocaten vertegenwoordigd op de jaarlijkse IPCA vergadering in Miami

Van 2 t/m 5 November vindt in Miami de jaar­vergade­ring plaats van de IPCA, Intellectual Property Carib­bean Association. Schurman Advocaten is daar vertegen­woordigd door Humphrey Schurman, Elleson Fraenk en Miriam Brammerloo.