Surinaamse Juristen Vereniging kiest nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenver­gadering van de SJV is een nieuw bestuur gekozen. Humphrey Schurman zal het komend jaar als voorzitter leiding­geven aan de ver­eniging, daarbij ondersteund door Eric Rudge als ondervoorzitter, Eline Graan­oogst als secretaris, Shavita Mahadewsing als penning­meester en Serena Essed, Gaetano Best en Monique Watchman als leden. In zijn toespraak maakte Humphrey Schurman gewag van de plannen die het nieuwe bestuur heeft en die zowel intern als extern het komende jaar de vereniging van een semi-slaaptoestand zal omturnen in een dynamische maat­schappij­bewuste organisatie.