Mijn rechtenstudie heb ik in 2003 aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname afgerond. Naast mijn belangstelling voor strafrecht, arbeidsrecht en erfrecht, verdiepte ik mij tijdens mijn studie ook in human rights. Ik volgde daartoe bij de Leiden Law Courses aan de Universiteit Leiden het vak European Protection of Human Rights en maakte deel uit van het team dat de AdeKUS mocht vertegenwoordigen op de Inter-American Human Rights Moot Court Com­peti­tion aan het Washington College of Law van de American University te Washington DC. Mijn studie sloot ik af met een stage bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (OAS) te Washington DC.

In de praktijk houd ik mij met verschillende civiele rechtsgebieden bezig, maar ik heb een bijzondere belangstelling voor arbeidsrecht en intellectueel eigen­domsrecht.

Een aangenaam deel van mijn rechtspraktijk vind ik de begeleiding van bedrijven in datgene wat zij als een doolhof van contracten ervaren. Samen met de ondernemer bekijk ik wat er aan juridische infrastructuur aanwezig is in de onderneming en of deze voldoet aan de visie/plannen die de ondernemer voor zijn of haar bedrijf heeft. Hierbij valt te denken aan de arbeids­overeen­komsten, de algemene voorwaarden, de leverings­contracten, de huur­overeen­komsten, vastleggen van IE rechten, enz. Na de screening worden — in directe samen­spraak met de onderneming — de be­staan­de contracten waar nodig aangepast en aangevuld. Het voordeel van deze aanpak is dat veel problemen waar bedrijven tegenaan lopen, voorkomen worden.

Van mijn vrije tijd probeer ik een deel te gebruiken voor projecten waarin ik mijn belangstelling voor en training in internationaal recht en mensenrechten kwijt kan.