Mijn rechtenstudie aan de Anton de Kom Uni­versi­teit van Suri­name heb ik in 2004 afgerond. Na mijn studie was mijn eerste baan bij de Surinaamse overheid. Dat was voor mij een reden om mij te verdiepen in Good Governance. Ik heb in het jaar 2007 bij het F.H.R. Lim A Po Institute for Social Studies met succes de opleiding Public Ad­mi­ni­stra­tion in Gover­nance voltooid en de graad van Master in Public Admini­stration behaald.

Vanwege mijn werkzaamheden bij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie, heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van Vreem­de­lingen/Migra­tierech­ten en heb ik presentaties en cur­sussen mogen geven aan personen en instanties die te maken hebben met vreemdelingen.

Vanaf 2013 ben ik als advocaat-stagiaire verbonden aan Schurman Advocaten en ben ik onder begeleiding van de advocaten belast met het verlenen van juridische bijstand aan cliënten in de ruimste zin des woords. De rechts­gebieden die mij het meest aanspreken zijn internationaal recht, straf­recht, mensen­rechten en onder­nemings­recht.

Ik wacht thans mijn beëdiging als advocaat af en volg ook diverse cursussen van de advocatenopleiding. Verder ben ik als parttime docent verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ik ben verder bij N.V. IDOS Con­sultan­cy (Instituut voor Dienst­verlening Onder­zoek en Studie­begeleiding) betrokken als field director.

In mijn vrije tijd lees ik graag.