Vrijdag 2 december 2016: Weer een “huislezing” bij Schurman Advocaten

In het kader van de empowerment van haar medewerkers heeft Schurman Advocaten weer een “huislezing” georganiseerd. Het is de bedoeling dat, door het aan de orde stellen van maatschappelijk relevante issues de medewerkers zich oriënteren omtrent nieuwe ontwikkelingen waardoor zij in staat zijn zich weerbaar op te stellen in onze complexe samenleving.

In dit kader werd mevrouw Renate van Mil gevraagd een inleiding te verzorgen over budgetteren, over verstandig met je geld omgaan.

Mevrouw Van Mil is budgetdeskundige in dienst van het NIBUD (www.nibud.nl) en verzorgt inleidingen en lessen, niet alleen in Nederland maar ook in Caraïbisch Nederland.

Met de medewerkers werd gesproken over planning, de basis van budgetteren. Wat heb je nodig, per dag, per week, per maand, per jaar (verzekeringen!), hoe stel je prioriteiten, waar houd je rekening mee. Mevrouw Van Mil maakte aan de hand van voorbeelden duidelijk hoe belangrijk het is, dat je tijd uittrekt voor je administratie, dat je heel goed moet weten hoeveel geld er in komt en er uit gaat en dat je je niet laat verrassen. De aanwezigen kwamen al snel zelf met voorbeelden en situaties en een aantal bleek heel gedisciplineerd met hun geld om te gaan. Dat dat niet voor iedereen gold, bleek ook al spoedig.

Het werd een leerzame en interessante bijeenkomst, informeel ondanks het ernstige onderwerp en na afloop bedankte Mr. Schurman mevrouw Van Mil hartelijk namens alle medewerkers van Schurman Advocaten.