Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud. Het recht op alimentatie zal doorgaans tijdens een echt­schei­dings­proce­dure verzocht worden. Het is echter ook mogelijk om een aparte procedure te starten waarin om alimentatie wordt verzocht. Bij het berekenen van de alimentatie wordt gekeken naar de draagkracht van de alimen­tatie­plichtige (hoeveel kan deze persoon bijdragen in de kosten) en naar de behoefte van de verzoeker (hoe groot is de behoefte naar levens­onderhoud). Kinderen en/of (ex-)part­ners kunnen recht hebben op alimentatie.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Uw advocaat gaat met u na in hoeverre er sprake is van recht op alimentatie. Zo ja, dan zal voor u een procedure worden gestart om te zorgen de alimentatie daadwerkelijk wordt betaald. De advocaat betrekt u bij iedere stap die gezet wordt en bespreekt steeds het hoe en waarom. Maar u denkt mee en beslist mee, het gaat om uw belang.