Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht houdt zich bezig met de afspraken die gemaakt zijn tussen de overheid, de werkgever en de werknemer. De overheid geeft het kader aan en de werkgever en werknemer maken de afspraken die op hun specifieke situatie van toepassing is. Het betreft dan afspraken over de rechten en plichten van de werkgever en van de werknemer.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Zowel werkgevers als werknemers wenden zich tot Schurman Advocaten als het gaat om vragen en conflicten binnen het arbeidsrecht. Dat kan te maken hebben met werktijden, met vergoedingen, met vrije dagen maar ook met veiligheid en ar­beids­omstandig­heden. En natuurlijk adviseren wij u ook in ontslagzaken of het op een andere manier beëindigen van de ar­beids­overeen­komst.

Schurman Advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden van buitenlandse on­der­neming­en die werknemers in Suriname in dienst willen nemen maar ook die buitenlandse werknemers in Suriname in hun bedrijf te werk willen stellen.