Echtscheiding

De beëindiging van een huwelijk vindt plaats o.a. door echtscheiding, dat wil zeggen een gerechtelijke procedure met een uitspraak van de rechter. De procedure kan worden gestart op verzoek van één van de huwelijkspartners of van beiden.

Een echtscheidingsverzoek zal alleen worden toegewezen, indien er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. In de wet wordt het begrip duurzame ontwrichting niet verder ingevuld. De rechter zal bepalen of hier sprake van is. Enkele situaties die hieronder vallen zijn: overspel, kwaadwillige verlating en zware verwonding of mishandeling.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Uw advocaat zal de procedure voor u in gang brengen na een kennis­makings­gesprek tussen u en de advocaat. Bij dit gesprek heeft u uw huwelijksacte en geboorteaktes van u zelf, uw partner en uw kinderen.