Erfrecht

Met het wettelijk erfrecht wordt bedoeld dat de wet regelt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Dat gebeurt in gevallen waarbij de overledene geen testament had gemaakt. Iedereen die 18 jaar of ouder is kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. In beginsel bent u vrij om regelingen omtrent uw nalatenschap te treffen met één uitzondering, dit is in het geval u kinderen heeft. Zij kunnen een gedeelte van de bepalingen in een testament opzijzetten door een beroep te doen op de legitieme portie.

Erfenissen zijn vaak de bron van misverstanden en onenigheid. Het is daarom van belang dat iedereen een testament maakt waarmee alle onduidelijkheid over de bestemming van zijn/haar bezittingen wordt opgeheven.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

U bent bij Schurman Advocaten aan het goede adres als u advies zoekt over wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u er niet meer bent. Schurman Advocaten bespreekt met u de mogelijkheden en de valkuilen van boedelkwesties in het algemeen en geeft u advies-op-maat over de te nemen stappen. Schurman Advocaten brengt u naar de notaris in het geval dat u alsnog een testament wenst op te stellen.