Humphrey Schurman: Grote behoefte aan informatie

Humprey Schurman tijdens zijn inleiding ‘Grondtitels in Suriname’ in de Holiday Inn Arena Tower, Nederland.

In de Holiday Inn Arena Tower in Amsterdam heeft Humphrey Schurman antwoord gegeven op de vele vragen die Surinaamse Nederlanders hebben over hun percelen in Suriname. Er was bezorgdheid ontstaan nadat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer een artikel uit een al lang bestaande wet had gepubliceerd. Het misverstand had postgevat dat de overheid op basis van dat artikel (Wet Uitgifte Domeingrond) alle erfpachtgronden zou terugnemen.

Met het decreet kunnen uitsluitend grondhuurrechten en geen erfpachtrechten meer worden uitgegeven en moet de eigenaar van het perceel zes maanden voor het verstrijken van de erfpachtstermijn, omzetting naar grondhuurrechten aanvragen. Verzuimt de eigenaar dat te doen, dan vervallen deze percelen in de boezem van de Staat. Schurman heeft de procedures die gevolgd moeten worden voor de omzetting nader toegelicht tijdens zijn inleiding ‘Grondtitels in Suriname’ maandagavond.

Maar er zijn meer vragen die spelen bij de Surinaamse Nederlanders, zoals: Wat kun je doen als je in Nederland een perceel in Suriname hebt gekocht en het blijkt NIET het perceel te zijn dat je dacht te kopen? Schurman legde uit dat als je kunt aantonen dat je een perceel in Suriname hebt gekocht en dat het niet het perceel blijkt te zijn dat je dacht te kopen, je via de rechter een vordering kan instellen tegen de verkoper om alsnog het perceel dat je hebt gekocht en betaald, over te laten schrijven op jouw naam. Lukt dat niet doordat het perceel door een ander is gekocht kun je een schadevergoeding vorderen. Hij benadrukte dat het een langdurig proces kan worden. De jurist adviseert daarom om bij de aankoop van onroerend goed zeer zorgvuldig te werk te gaan en dan nog het liefst met behulp van een betrouwbare deskundige.

Een veel voorkomend probleem blijkt ook te zijn dat als je mensen hebt gemachtigd om namens jou in Suriname te handelen, die personen niet altijd zorgvuldig jouw belangen te behartigen en soms zelfs jouw eigendommen blijken te verkopen. Schurman adviseerde daarom om bij de machtiging altijd een voorbehoud te maken en dat de overdracht altijd via een advocaat of notaris dient te geschieden. “Indien er iets fout gaat en de schuld aan de deskundige te wijten is, kan naast een schadevoeding ook een tuchtprocedure worden ingesteld. En als het gaat om het bouwen van een woning, stort je liever geen grote bedragen tegelijk. Liever een deelbetaling nadat een afgesproken deelresultaat is behaald.”

Uit de vragen van het goed opgekomen publiek bleek dat er grote behoefte is aan uitleg over grondzaken in Suriname. Wat is een perceel id; kun je achteraf canonrechten betalen; hoe en waar kun je een bestemmingswijziging aanvragen, waren enkele van de vele vragen die de inleider kreeg.

Iwan Leeuwin heeft de logistieke kant van de bijeenkomst voorbereid. Vanwege de belangstelling en de behoefte aan informatie over dit onderwerp is besloten dat Schurman op korte termijn ook in Den Haag en Rotterdam een soortgelijke lezing zal verzorgen.