Intellectueel Eigendom

Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun uitgewerkte ideeën. Bijvoorbeeld via het auteursrecht of oc­trooi­recht. Zo voorkomen zij dat anderen onterecht profiteren van hun creaties of uitvindingen. Bedrijven hebben het intel­lec­tueel eigendom over hun logo, product, merknaam, handelsnaam en be­scher­men zo hun rechten. Met dit recht is het mogelijk derden te verbieden zonder toestemming gebruik te maken van de creatie van een ander.

Intellectuele eigendom verwijst naar het geheel van exclusieve rechten die zijn toegekend op intellectuele scheppingen. Er kunnen twee categorieën worden on­der­schei­den:

  • Industriële eigendom: waaronder uitvindingen (octrooien), merken, teke­ning­en en modellen van nijverheid en geografische aanduidingen,
  • Auteursrecht waaronder ook werken van letterkunde en kunst vallen. Daarnaast zijn er naburige rechten: een aantal rechten die naast het auteursrecht staan, en die een uitvoerend kunstenaar of producent het recht geven te beslissen over opname, vermenigvuldiging, en uitzending van een uitvoering en daar een billijke vergoeding voor te ontvangen.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Uw advocaat zal u bijstaan bij het vastleggen van uw rechten bij het Bureau Intellectueel Eigendom (J. Lachmonstraat). Daarnaast heeft u een advocaat no­dig als uw merk / naam / logo / product zonder uw expliciete toestemming wordt gebruikt door een andere partij.