Onderne­mings­­recht

Schurman Advocaten kent als geen ander de mogelijkheden die het ondernemingsrecht biedt om het beste resultaat voor een organisatie te bereiken. Zij zijn kordaat in hun advisering en gewend om als klankbord voor de ondernemer te fungeren bij het nemen van zowel alledaagse als strategische beslissingen.

Schurman Advocaten treedt op voor de Staat en voor decentrale overheden, maar ook voor multi­nationale en natio­nale onder­nemingen en not-for-profit-instellingen.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Schurman Advocaten begeleidt en ondersteunt haar cliënten bij alle voor­komen­de vragen en problemen met betrekking tot gerechtelijke pro­cedures en arbitrage, handels­contracten, fusies en overnames, corporate governance, herstruc­ture­ringen, fonds­vorming en finan­cie­ringen, publiek-private sa­men­wer­king.