Schurman Advocaten en COVID-19

Geachte lezer,

Deze bijzonder tijden vragen om een flexibele instelling van bedrijven, kantoren en van individuen.

Schurman Advocaten heeft de volgende maatregelen genomen om zo goed mogelijk de problemen het hoofd te bieden en vooral hoe we onze diensten ongestoord aan onze cliënten kunnen aanbieden.

1. Aangepaste openingstijden

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit hun eigen huis om het gevaar van besmetting te minimaliseren. Natuurlijk ontvangen wij onze cliënten indien strikt noodzakelijk ook op kantoor en wel tussen 08.00 uur en 12.00 uur.  U kunt ons kantoor dan ook bereiken via (+597) 476558 en (+597) 476593. De kas is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.

2. Aangepaste werkwijze

Vanuit ons kantoor werd al heel veel via email met onze cliënten gecommuniceerd. Dat zal vanwege de bijzondere maatregen rondom het COVIB-19 virus, zeker nog meer worden.

U kunt ons altijd bereiken via info@schurman-advocaten.com of hschurman@schurman-advocaten.com.

3. Elektronisch consult

Wie een juridische vraag heeft, of met een juridisch probleem wordt geconfronteerd, hoeft  niet langs te komen. U kunt bijgevoegd formulier invullen en wij nemen dan contact met u op.


Dear reader,

These special times call for a flexible attitude on the part of companies, offices and individuals.

Schurman Advocaten has taken the following measures in order to deal with the problems in the best possible way and specially to decide how we can offer undisturbed services to our clients.

1. Adjusted opening hours

Our employees work as much as possible from their own homes to minimize the risk of contamination. Of course, if strictly necessary, we also welcome our clients at the office between 08.00 hours and 12.00 hours. You can reach our office via (+597) 476558 and (+597) 476593. The treasury is open daily from 9.00 a.m. to 12.00 noon.

2. Adapted working method

From our office a lot of communication with our clients has already taken place via email. Because of the special measures surrounding the COVIB-19 virus, this will certainly become even more so.

You can reach us via hschurman@schurman-advocaten.com.

3. Electronic consultation

Anyone who has a legal question, or is faced with a legal problem, does not need to come by but can contact u by filling out the attached form. We will contact you by mail or by telephone.