Strafrecht

In het wetboek van strafrecht is vastgelegd hoe men zich dient te gedragen. Wanneer iemand zich niet aan een van deze wettelijke regels houdt is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden nl:

  • overtredingen bijvoorbeeld door rood licht rijden
  • misdrijven zoals mishandeling, inbraak etc.

Een overtreding wordt middels een bekeuring (geldboete) gestraft. Bij misdrijven zal er sprake zijn van gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie is de enige vervol­gings­instantie die personen die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit c.q. overtreding mag vervolgen. Deze personen worden als verdachten aangemerkt. Je wordt als verdachte aan­ge­merkt wanneer er een redelijk vermoeden van schuld is. Zolang het tegendeel niet bewezen is word je geacht onschuldig te zijn.

Het strafrecht kent aan de verdachte ook rechten toe. Zo heeft de verdachte gedurende het hele proces recht op rechtsbijstand van een advocaat. De rechter luistert naar uw advocaat en naar het Openbaar Ministerie en bepaalt dan of er een strafbaar feit is gepleegd en zo ja, hoeveel straf hoe zal opleggen.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Uw advocaat bespreekt uitvoerig met u welke mogelijkheden. U wordt bijgestaan voor, tijdens en na het proces. Indien u en uw advocaat niet tevreden zijn over de uitspraak van de rechter kan hoger beroep worden aangetekend dat wil zeggen dat u de zaak voor een andere rechter brengt. Ook hierbij zal uw advocaat al het nodige werk doen, steeds in overleg met u.