Humphrey Schurman voltooide in 1978 zijn rechtenstudie aan de juridische faculteit van de Universiteit van Suriname. In 1988 richtte hij het Advocatenkantoor Schurman op, nu Schurman Advocaten. De start van het Incassobureau Schurman was de volgende stap. Het incassobureau is, hoewel een aparte onderneming, een onderdeel van het kantoor.

Schurman ondersteunt en adviseert diverse Surinaamse en buitenlandse bedrijven op juridisch, organisatorisch en maatschappelijk gebied. In 2005 richt hij Stichting Belangenbehartiging Intellectuele Eigendommen in Suriname op. Via deze stichting worden personen en instanties juridisch ondersteund bij de bescherming van hun intellectuele eigendommen.

Humphrey R. Schurman

Schurman is steeds bezig nieuwe technologie toe te passen in de onderneming. Hij gaat ervan uit dat de dienstverlening aan de cliënt moet meegaan met de tijd. In het communicatietijdperk is het bijna vanzelfsprekend, aldus Schurman, dat de cliënt die dat wenst, via het internet zijn zaak kan volgen en indien nodig bijsturen.

Behalve “baas” bij Schurman Advocaten en Schurman Incasso en drukbezet advocaat, is Humphrey Schurman actief in het sociaal gebeuren van Suriname. Hij is de hoofdcommissaris van de Boy Scouts in Suriname en International Commissioner van de Caraïben Scouting Movement. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Projekten, een organisatie die zich bezighoudt met educatieve projecten voor kinderen. Al vele jaren is hij voorzitter van de Stichting Surinaams Crematorium.

Ook in het Surinaamse bedrijfsleven heeft Humphrey Schurman zijn sporen verdiend. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting St. Vincentius Ziekenhuis en hij is commissaris bij verschillende bedrijven.

Humphrey Schurman is tevens oprichter en President-Commissaris van Network Star Suriname (NSS), een mediabedrijf dat als basis heeft de universeel aanvaarde Rechten van de Mens, waaronder het recht op vrije meningsuiting.

Naast dit alles is sport zijn grote hobby en dan niet alleen het beoefenen ervan maar ook de management-zijde. Zo was hij 2x 4 jaar bestuurslid van het Su­ri­naams Olympisch Comité.