Juridisch Advies

Bij Schurman Advocaten N.V. krijgt u een vakkundig en resultaatgerichte bege­lei­ding voor de meest uiteen­lopende juri­dische pro­blemen. Onze voor­naamste taak is u bij te staan en te ver­tegen­woor­digen wanneer juridische steun nodig is. Aller­eerst wordt gepro­beerd de zaak buiten de recht­zaal op te lossen. Als een effec­tieve aanpak dat ver­eist, proce­deren wij voor u en be­plei­ten uw zaak voor de rechter.

U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand in:

Meer informatie over de verschillende rechtsgebieden kunt u vinden via het navigatie menu ().