Incassobureau

Niet iedereen betaalt zijn rekeningen op tijd. Soms is een schriftelijke of telefonische aanmaning voldoende. Maar vaak genoeg is er sprake van stelselmatige weigering tot betalen. In dat geval kan men zich wenden tot Schurman Incassobureau.

Wat kan Schurman Incassobureau hierbij voor u betekenen?

Na een informatief gesprek worden afspraken gemaakt waarmee u het Incassobureau de opdracht geeft en Incassobureau zich verplicht om de wanbetaler te dwingen tot betaling over te gaan tegen zo laag mogelijk kosten.