Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid

Schurman Advocaten N.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Schurman Advocaten N.V. niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Schurman Advocaten N.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Schurman Advocaten N.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
Ondanks het feit dat Schurman Advocaten N.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Schurman Advocaten N.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Hoewel Schurman Advocaten N.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

2. Links

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze links gebruikt.

3. Intellectueel Eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s en (handels)namen, worden beschermd door het  merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schurman Advocaten N.V.

4. Wijzigingen

Schurman Advocaten N.V. behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

5. Privacy Statement

Schurman Advocaten N.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens, die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie en offertes, worden opgeslagen in een database.

6. Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Surinaams recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Suriname.