Op deze Pagina

Schurman Advocaten

Over Ons

Schurman Advocaten N.V. is door Humphrey Schurman op 18 juni 1988 opgericht en is door de jaren heen uitgegroeid tot een modern professioneel advocaten- en incassokantoor. Het bedrijf staat stevig verankerd in de samenleving en biedt onderdak aan een ieder die recht en bescherming zoekt. Schurman Advocaten N.V. garandeert een excellente service aan haar cliënten. Ze maakt daarbij steeds meer gebruik van nieuwe technologie.

Door de ruime ervaring en expertise verleent Schurman Advocaten N.V. professionele bijstand op tal van rechtsgebieden. U krijgt een vakkundig en resultaatgerichte begeleiding voor de meest uiteenlopende juridische problemen. Onze voornaamste taak is u bij te staan en te vertegenwoordigen wanneer juridische steun nodig is. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat alle mensen vrij en met gelijke rechten geboren worden en dat deze rechten gerespecteerd moeten worden.

Het incassokantoor zorgt er voor dat schulden betaald wordt. Op correcte wijze wordt in overleg met de cliënt de betalingscondities besproken en het verschuldigd bedrag geïncasseerd.

Bij Schurman Advocaten N.V. staat de cliënt centraal, daarom mag u rekenen op een toegewijde en professionele behandeling. Allereerst wordt geprobeerd de zaak buiten de rechtzaal op te lossen door deskundige adviezen, mediation en professionele onderhandelingen met de tegenpartij. U kunt bij ons ook terecht voor buitengerechtelijke invordering van uw opeisbare geldvorderingen. Op een snelle en doeltreffende manier int onze incassobureau uw vorderingen.

Als een effectieve aanpak dat vereist, procederen wij voor u en bepleiten uw zaak voor de rechter. Iedere zaak krijgt de aandacht die voor het behalen van het beste resultaat nodig is. U mag ervan verzekerd zijn dat op een discrete manier wordt omgegaan met informatie die u aan ons toevertrouwt. Daarnaast doen wij er alles aan om vanuit de complexiteit van wetgeving en jurisprudentie, de zaak voor u als cliënt te vertalen en begrijpelijk te maken.

Juridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand in:

Meer informatie over de verschillende rechtsgebieden kunt u vinden via het navigatie menu ().

Innovatief & Klantgericht

Kantoor

Ons kantoorgebouw is op loop­af­stand van het pre­si­den­tieel pa­leis, de minis­te­ries van Jus­ti­tie en Poli­tie, Finan­ciën, Natuur­lijke Hulp­bronnen, Bui­ten­landse Za­ken en het Hof van Jus­titie.

Contact

Contact Ons

Schurman Advocaten N.V. staat garant voor goede en pro­fes­sio­nele hulp. Uw vragen wor­den zo snel mogelijk beant­­woord en uw privacy is bij ons ge­waar­­borgd.