Ons Logo

Het logo van Schurman Advocaten N.V. herbergt in zich de fundamentele principes die als uit­gangs­punt dienen voor het func­tio­neren van ons kantoor. Als onderdeel van ons continue streven naar innovatie en verdere professionalisering van ons kantoor, hebben we in 2015 ons logo opnieuw laten ontwerpen samen met onze huisstijl.

Schurman Advocaten Logo