Geen notariële akte meer vereist bij naamloze vennootschappen met standaardstatuten. Lees meer ⟶