HRS Seminars

Schurman Advocaten wordt vooral in de laatste jaren steeds vaker benaderd door “Surinaamse Nederlanders”  die hun belangen in Suriname willen veilig stellen maar de juiste wegen in Suriname niet kennen. Sommigen zijn zelfs nog nooit in Suriname geweest.

Tijdens zijn laatste verblijf in Nederland heeft Humphrey Schurman op verzoek een korte inleiding gehouden over boedelkwesties.

Natraj TV Talktime met Mr. H.R. Schurman

Duidelijkheid over dit onderwerp is van zeer groot belang. Veel familieruzies ontstaan naar aanleiding van boedelverdelingen terwijl de wet duidelijk is en onenigheid voorkomen kan worden door op tijd deskundige hulp in te roepen.

Humphrey Schurman zal in de nabije toekomst vaker dergelijke “seminars” maken met Natraj TV. Ook zal hij in Nederland mini-lezingen organiseren over onderwerpen die door Surinaamse Nederlanders maar ook door Nederlandse overheidsfunctionarissen worden aangedragen. Aan deze lezingen zullen spreekuren verbonden worden zodat ook advies op maat gegeven kan worden.

Voor meer inlichtingen:

Schurman Advocaten
Watermolenstraat 32, Paramaribo
tel. +597 476558 / +597 476593
www.schurman-advocaten.com
info@schurman-advocaten.com