Vierde Algemene Ledenvergadering van de IPCA

Zaterdag 3 november, 2018 vond in Hilton Miami Airport Blue Lagoon de 4e Algemene Ledenvergadering  van IPCA plaats.

Tijdens de vierde Jaarvergadering van de IPCA, (Intellectual Property Caribbean Association), de organisatie die zich bezighoudt met de Intellectueel Eigendom-problematiek in de Caribbean, was het thema “(Gebrek aan) Octrooibescherming in het Caraibisch gebied: problemen en oplossingen”.

Schurman Advocaten heeft een groeiende IP-afdeling en was dan ook met drie personen vertegenwoordigd op de jaarvergadering: Miriam Brammerloo, Sajonara Sporkslede en Humphrey Schurman.

Aan Schurman was gevraagd of hij in verband met de discussie een presentatie wilde verzorgen over het onderwerp van octrooi (patent)bescherming in de regio. Zijn presentatie begon met een overzicht van Surinaamse patenten waarvan die van Jan Matzeliger, die op 20 maart 1883 een patent verkreeg op zijn schoenzwikmachine.

Maar ook daarna zijn er door Surinamers patenten aangevraagd en verkregen op diverse terreinen. Het probleem is dat je in Suriname geen patent kan aanvragen, laat staan dat je aan de ontwikkeling van je product of de promotie ervan kan werken. Schurman pleitte er voor dat de IPCA-landen, hetzij gezamenlijk hetzij individueel de mogelijkheid creëren om de aanvraag van een patent op een uitvinding mogelijk te maken. Niet alleen omdat het voor de uitvinder en voor het land een winstgevende zaak kan zijn, maar ook omdat het anderen zal stimuleren   en tot meer uitvindingen zal leiden.

Klik op deze link om de presentatie te bekijken.